Day: November 25, 2020

รางสายไฟ

การเดินสายไฟภายในบ้าน รู้ไว้ว่าเราเหมาะกับการเดินสายไฟแบบไหนการเดินสายไฟภายในบ้าน รู้ไว้ว่าเราเหมาะกับการเดินสายไฟแบบไหน

สิ่งที่มาพร้อมกับการสร้างบ้านนั้นคือ การตกแต่งภายนอก การตกแต่งภายใน และ อีกสิ่งที่สำคัญนั้นคือ การเดินสายไฟนั้นเอง ซึ่งการเดินสายไฟในปัจจุบันนั้นมีถึง 3 แบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไฟแบบลอยด้วยการตีกิ๊ฟ หรือการเดิสายสายไฟแบบฝังผนัง  หรือ การเดินสายด้วยรางสายไฟยึดผนัง ซึ่งทั้ง 3 แบบนั้นก็มีคนใช้งานที่หลากหลาย ดังนั้นก่อนที่เราจะเดินสายไฟ เรามาลองดูดีกว่านะครับ ว่าเราควรจะเลือกใช้การเดินสายไฟแบบไหน   การเดินสายไฟแบบลอย   หรือการ ติกิ๊ฟ ที่จะทำให้การเดินสายไฟนั้นเป็นเรื่องง่าย ๆ เพราะจะเป็นการเดินสายไฟไว้กับที่กำแพพงบ้านทันที และตีกิ๊ฟเพื่อเก็บความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งการเดินสยไฟแบบนี้มีข้อดีนั้นคือ เราสามารถตรวจสอบได้ทันทีเมื่อสายไฟเกิดความเสียหาย และ สามารถเปลี่ยนได้ทันที โดยที่ไม่ต้องรื้อบ้านใหม่

Industrial