Tag: โลจิสติกส์

พาเลท

ลดต้นทุน – เพิ่มประสิทธิภาพให้โลจิสติกส์ด้วย “พาเลท”ลดต้นทุน – เพิ่มประสิทธิภาพให้โลจิสติกส์ด้วย “พาเลท”

ระบบโลจิสติกส์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าจำนวนมากไปยังผู้บริโภค นอกจากจะต้องมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสายงานและมีเครื่องจักรสุดทันสมัยแล้ว ยังมีสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ พาเลท (Pallet) เครื่องทุ่นแรงชิ้นสำคัญที่จะช่วยให้ขนส่งสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พาเลทสำคัญแค่ไหนกับโลจิสติกส์ พาเลท คือแท่นวางสินค้ารูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สำหรับวางของจำนวนมากที่นิยมใช้กันในระบบโลจิสติกส์ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเก็บสินค้าจากโรงงานต้นทาง การขนส่งระหว่างทาง ตลอดจนการถ่ายเทสินค้าสู่ปลายทาง หรือถ้าจะให้อธิบายแบบเห็นภาพมากขึ้น มันก็คือแท่นสี่เหลี่ยมที่ใช้วางของค้าส่งแบบยกแพ็คหรือยกลังที่เราเห็นกันบ่อย ๆ ในห้างแม็คโครนั่นเอง โดยรอบพาเลทจะมีช่องให้แขนของรถยก (Fork Lift) สามารถสอดเข้าไปยกพาเลทขึ้นมาได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายสิ่งของ มันจึงมีความสำคัญมากกับระบบโลจิสติกส์ เพราะทำให้ได้ปริมาณงานมากขึ้นในเวลาที่สั้นลง สร้างความสะดวกสบายให้การทำงาน ลดงบประมาณการจ้างคนขนถ่ายสินค้า และประหยัดเวลาในการขนส่งแต่ละครั้งด้วย ถือเป็นการลดต้นทุนที่ครอบคลุมรอบด้าน ประเภทของพาเลท พาเลทไม้ พาเลทแบบดั้งเดิมที่ยังคงใช้กันมาถึงปัจจุบัน

Industrial