Tag: รับเหมาก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้าง

เช็คลิสในการตรวจบ้านด้วยตัวเองเมื่อเสร็จสมบูรณ์จากบริษัทรับเหมาก่อสร้างเช็คลิสในการตรวจบ้านด้วยตัวเองเมื่อเสร็จสมบูรณ์จากบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

บ้าน คือ สถานที่ที่เต็มไปด้วยความสุข ความอบอุ่นของคนภายในครอบครัว ดังนั้นหากคุณสร้างบ้านหรือซื้อบ้านโครงการจัดสรร การตรวจบ้านด้วยตัวเอง เมื่อเสร็จสมบูรณ์จากบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะหากตรวจบ้านไม่ละเอียด แล้วพบปัญหาเกิดขึ้นหลัง จากการโอนรับบ้านแล้ว เจ้าของบ้านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมเอง แต่หากตรวจเจอก่อนการโอน ทางผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ปัญหาให้ ไปดูกันดีกว่าว่า checklist สำคัญในการตรวจบ้านมีอะไรบ้าง ส่วนที่ 1 ตรวจพื้นที่นอกตัวบ้าน   แบ่งพื้นที่ในการตรวจออกมา หลายส่วน ดังนี้ ประตูบ้าน หากเป็นบานพับจะต้องเปิดปิดได้ไม่ ฝืด หากเป็นประตูบานเลื่อน จะต้องหยุดตามกำหนด โดยไม่ไหลเอง นอกจากนี้สีประตูรั้วจะต้อง

Construction