Day: January 26, 2022

ชุดป้องกันสารเคมี

คุณสมบัติของชุดป้องกันสารเคมีที่ใส่ทำงานได้สบายต้องเป็นแบบไหนคุณสมบัติของชุดป้องกันสารเคมีที่ใส่ทำงานได้สบายต้องเป็นแบบไหน

                การทำงานกับสารเคมีหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่าง ๆ เราจำเป็นที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่มีการสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมีเอาไว้อยู่ตลอดเวลา ณ สถานที่การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งนอกเหนือจากคุณสมบัติสำคัญของชุดที่ทำหน้าที่ในการป้องกันสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานแล้ว ก็ยังมีเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันและยังส่งผลต่อการทำงานกับความปลอดภัยด้วย เรื่องนั้นก็คือความสะดวกสบายในการสวมใส่ชุดที่ในฐานะคนสั่งซื้อและคนเลือกจะต้องพิจารณาและตัดสินใจเลือกด้วยความใส่ใจเป็นพิเศษ ชุดป้องกันสารเคมีที่ดี นอกจากป้องกันสารเคมีได้ ก็ต้องใส่สบายด้วย น้ำหนักของชุดส่งผลต่อระยะเวลาการทำงาน ถึงแม้ว่าชุดป้องกันสารเคมีอาจดูเป็นเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์สวมใส่ที่ไม่ได้มีน้ำหนักที่มากจนจะกลายเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการทำงานที่เป็นระยะเวลานานของผู้ปฏิบัติงานสักเท่าไร แต่ในหน้างานจริงแล้วเรื่องน้ำหนักนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญและเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำงานระยะยาวของผู้ปฏิบัติงานมาก ๆ ชุดป้องกันที่ดีไม่ควรมีน้ำหนักมาก ควรเลือกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาในการผลิต อาจเลือกชุดที่มีเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ใช้วัสดุที่เบากว่า ราคาอาจสูงกว่าแต่ก็ช่วยให้คนทำงานได้นานขึ้นแบบไม่มีปัญหา อากาศถ่ายเทได้สะดวก                 เรื่องการไหลเวียนของอากาศกับชุดป้องกันสารเคมีเป็นเรื่องของการออกแบบที่สำคัญมาก ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากการใส่ชุดทำงานในกรณีที่ต้องทำงานติดต่อกันเป็นเวลานาน ถ้าชุดนั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อากาศการไหลเวียนได้ดี ผู้ปฏิบัติงานก็จะทำงานได้ไม่สะดวก และอาจนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานในระดับร้ายแรงได้ รวมไปถึงเรื่องการถ่ายเทความร้อนของชุดที่เหมาะสมด้วย

Industrial