Day: November 14, 2020

เครื่องวัดflow meter

เครื่องวัด flow meter แบบ Venturi meter VS เครื่องวัด flow meter แบบ Variable Area Flow Metersเครื่องวัด flow meter แบบ Venturi meter VS เครื่องวัด flow meter แบบ Variable Area Flow Meters

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเจ้า Flow Meter กันก่อน ซึ่งเจ้า Flow Meter คือ เครื่องมือวัดชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการวัดปริมาตร ปริมาณ หรืออัตราการเคลื่อนที่ของไหล (Fluid) ผ่านภาชนะ เช่น ท่อ หรือ ราง ที่สามารถหาค่าพื้นที่หน้าตัด ปริมาตร และเทียบกับว่าเวลาที่ของไหลนั้นไหลผ่านมาได้ ซึ่งเจ้า Flow Meter หรือ เครื่องวัด flow meter นั้น มีมากมายหลายประเภทเลยทีเดียว เรียกได้ว่าจำกันแทบไม่หวาดไม่ไหว

Industrial