Day: October 9, 2020

บทบาทของเทคโนโลยีกับการศึกษาในยุคปัจจุบัน

เทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทกับการเรียนในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทกับการเรียนในยุคปัจจุบัน

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีกำลังค่อยๆ เติบโตและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังพัฒนาและก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย โดยหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของการศึกษาและการเล่าเรียนของเด็กในยุคสมัยนี้ที่มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากเช่นกัน โดยในปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามามากยิ่งขึ้นเพื่อให้การศึกษาของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Augmented Reality (AR) เป็นการทำให้ภาพสิ่งของหรือวัตถุลอยออกมาผ่านทางจอภาพหรือแว่นตา เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเหมือนกับว่าได้เดินทางหรือสัมผัสสิ่งนั้นด้วยตนเอง โดยสิ่งของที่เป็น AR มักจะเป็นสิ่งของประเภทโมเดล 3 มิติ ข้อมูลหรือภาพทางประวัติศาสตร์ ไปจนถึงข้อความเสียงต่างๆ ซึ่งการเรียนโดยการใช้ AR ก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าถึงข้อมูลรวมถึงภาพต่างๆ ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องออกจากห้องเรียนเพียงแค่มีอุปกรณ์ AR ก็สามารถเข้าถึงได้ Virtual reality (VR) เป็นการใช้แว่นตาเพื่อเข้าไปสู่โลกเสมือนจริงอีกโลกหนึ่ง โดยในโลกที่ฉายออกมาทางแว่นตาก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือเข้าห้องเรียนได้โดยที่ตัวผู้เรียนยังอยู่ที่บ้าน

Education